دستگاه تزریق پلاستیک

مدل دستگاه : Mars III Series 5300 

سروو موتور : برند HILECTRO

پمپ هیدرولیک : 

شیر هیدرولیک : Keba cpo33 -cpo 53 - teehmation

تعداد سمبه کش : ۲ عدد (روی صفحه متحرک) دستگاه های کوچک